Nauja baudų skyrimo metodika

GEGUŽĖS 29, 2018

Pavyzdžiai:
NM

1 OR2 senas

1 OR2 naujas

2 OR2 naujas

2 OR2 senas

Priedas NR.2 180529 korekcija
2018 Rally Raid Baudos korekcija 0529 Priedas Nr.2

Partneriai