Dėl metinių licencijų. Svarbu.

RUGPJŪČIO 2, 2018

1. Pilna informacija apie licencijų išdavimo tvarka
LASF-Licencijų-išdavimo-ir-kategorijų-suteikimo-taisyklės-2018r

2. Supaparastinta informacija apie licencijų išdavimo tvarką
Supaprastinta

3. Paprasta informacija, kaip įsigyti licenciją. Su vienkarinėm licencijomis galima dalyvauti dviejuose etapuose, dalyvaujant trečią ir daugiau kartų, reikalinga metinė licencija klasėms „Sport“ ir „Extreme“ „E“ kategorijos, o „Tourism“ „M“ kategorijos.

Ką reikia nuveikti, kad gautum metinę „E“ kategorijos licenciją.
Reikia priklausyti klubui / juridiniam vienetui, kuris yra LASF narys. Sąrašą pridedam.
LASF nariai
Tuomet, per E-LASF sistemą pateikti
*Prašymą Vairuotojo licencijai gauti;
*Vairuotojo pažymėjimo kopiją;
*Medicininė pažyma F 068/a arba „Medical certificate of aptitude” (FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p);
*Asmens draudimo Liudijimas (polisas) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantis automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali draudimo suma 1500,- Eur.;
* Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka ( jpg. formatu);
*Susimokate už licenciją.

Ką reikia nuveikti, kad gautum metinę „M“ kategorijos licenciją.
Reikia priklausyti klubui / juridiniam vienetui, kuris yra LASF narys. Sąrašą pridedam.
LASF nariai
Tuomet, per E-LASF sistemą pateikti
*Prašymą Vairuotojo licencijai gauti;
*Vairuotojo pažymėjimo kopiją;
*Galiojanti nustatytos formos asmens sveikatos patikrinimo pažyma M kategorijos Vairuotojo licencijai – Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma forma Nr. 083-1/a (tai sveikatos pažyma, kurios reikėjo gaunat vairuotojo pažymėjimą.)
*Asmens draudimo Liudijimas (polisas) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantis automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali draudimo suma 1500,- Eur.;
* Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka ( jpg. formatu);
*Susimokate už licenciją.

4. Paprasčiausiais variantas: gaunate, pasitikrinat sveikatą, turite sveikatos pažymą, susirandate klubą / juridinį asmenį iš LASF narių, kuris sutinka jus įtraukti į savo komandą ir jis sutvarko visus likusiusbiurokratinius reikalus.

 

Kainos:
Metinė „E“ licencija – 29eur
Metinė „M“ licencijas – 11eur
Metinis sportinis draudimas 15eur, jeigu draustis per LASF iki gruodžio 31d. – 9eur

Jeigu kilo klausimų skambinkite +370 698 11001

 

Partneriai