2018m. Lietuvos bekelės lenktynių (rally raid) čempionato, taurės ir serijos rezultatai

SPALIO 17, 2018

Rezultatai po IV etapų

Klasė EXTREME
2018 Lietuvos rally raid rezultatai EXTREME

Klasė TOURISM
2018 Lietuvos rally raid rezultatai TOURISM

Klasė MOTO
2018 Lietuvos rally raid rezultatai MOTO

 

2018m. Lietuvos bekelės lenktynių (rally raid) metinė įskaita

Klasė EXTREME
2018 Lietuvos rally raid metine iskaita EXTREME

Klasė TOURISM
2018 Lietuvos rally raid metine iskaita TOURISM

Pastabos dėl metinės įskaitos automobilių klasėje:
1. Metinėje įskaitoje dalyvauja tik tie ekipažai, kurie turi LASF metines licencijas
2.2018 m. Lietuvos automobilių bekelės lenktynių (rally raid) čempionato ir taurės
Reglamentas ir Taisyklės

20.5 Metinėje čempionato ir taurės suvestinėje sumuojami, „N“ -1, kur „N“ etapų skaičius, geriausi ekipažo rezultatai.

20.6 Ekipažo rezultatai metinėje čempionato ir taurės įskaitoje skaičiuojami tik tuomet, kuomet ekipažas startavo ne mažiau kaip trijuose etapuose.

Klasė MOTO
2018 Lietuvos rally raid rezultatai MOTO

Partneriai